Přístupový systém

Náš přístupový systém je postupně vyvíjen a zdokonalován již od roku 2010, kdy byla zprovozněna jeho první verze. Současný přístupový systém prošel mnoha technickými vylepšeními. Dovolujeme si tvrdit, že náš přístupový systém patří mezi velmi unikátní produkty, které ve svém segmentu jen těžko hledají konkurenci.

Pro koho je určen

Náš přístupový systém je primárně určen do budov s velkým počtem přístupových míst a velkým počtem uživatelů jako například úřady, nemocnice, školy a podobně. Koncepce systému je navržena tak, aby vyhověla požadavkům nejvyšší bezpečnosti, spolehlivosti, jednoduchosti správy.

Pro koho není určen

Patří-li k vašim požadavkům obsluha jen několika přístupových míst s řádově jednotkami uživatelů, nebude zřejmě náš přístupový systém pro vás to pravé. Nicméně i v takových případech budeme schopni splnit vaše požadavky. Budou-li pro vás zajímavé pokročilé vlastnosti našeho systému, rádi vám vyhovíme a navrhneme vhodné řešení.

V čem se odlišujeme od ostatních

 • Výroba
  Jakožto tvůrci přístupového systému jsme schopni upravit hardware i software, který je navržen a vyroben v České republice, dle požadavků zákazníka.

 • Integrace
  Náš systém se umí plně přizpůsobit vašim požadavkům. Byl navržen tak, aby se co nejlépe integroval do informačních systémů zákazníka. Proto pro integraci není překážkou, pokud jsou stávající informace o přístupových kartách vašich uživatelů v databázi, souboru, LDAP serveru či jiném datovém úložišti.

 • Přechod ze stávajícího systému
  Náš systém jsme navrhli tak, aby bylo možné po přechodnou dobu provozovat starý i nový systém současně, což umožní plynulý přechod na nový bezpečnější systém. Není proto potřeba se obávat komplikovanosti přechodu z vašeho stávajícího systému na nový a to i v případě, že je vámi využívaný přístupový systém technologicky zastaralý.

 • Bezpečnost
  Pro kontrolu přístupu využívá náš systém nejnovější technologii NFC, známou například z bankovních karet. Úroveň zabezpečení systému umíme „škálovat“ dle vašich požadavků. V průběhu životnosti systému lze úroveň zabezpečení navyšovat bez zásadních změn v topologii nebo hardware.

 • On-line
  Čtecí zařízení jsou v základu koncipována jako on-line, tedy jsou stále připojena k počítačové síti. I když nasazení off-line režimu je též možné, doporučujeme nasadit online řešení, které umí plně využít všechny pokročilé vlastnosti systému.

 • Oddělené moduly
  Systém se skládá ze dvou oddělených modulů. Z modulu čtečky, která je umístěna přede dveřmi a modulu základny, typicky umístěné uvnitř místnosti, či na jiném zabezpečeném místě, který ovládá otevírání zámku dveří. Není tedy možné si mechanickou destrukcí čtečky vynutit přístup do místnosti.

 • Aktualizace
  Náš systém je možné aktualizovat vzdáleně pomocí lokální počítačové sítě.

 • Flexibilita
  Potřebujete-li funkci, kterou náš systém nenabízí, bude-li to technicky možné, umíme systém téměř libovolně modifikovat.

 • Koncepce systému

  Základna
  Jedná se o modul velikosti jednofázového jističe, který je primárně určen pro montáž na DIN lištu, nainstalovanou buď uvnitř místnosti nebo na jiném zabezpečeném místě. K tomuto modulu je přiveden UTP kabel pro připojení k vnitřní síti LAN, doporučujeme však vytvořit pro přístupový systém vlastní oddělenou síť. K základně je také přivedeno napájení pro samotný modul a oddělené napájení pro elektronický zámek. Tato napájení je možné sjednotit, pokud je zdroj dostatečně dimenzovaný. Základna dále obsahuje relé, které spíná elektromechanický mechanizmus blokování dveří (např. elektronický zámek, vrata, posuvné dveře, atd...).

                         

  Čtečka
  Modul čtečky je umístěn přede dveřmi zabezpečované místnosti. Je propojen se základnou datovým kabelem, jehož prostřednictvím je zároveň i napájen. Modul čtečky obsahuje E-ink display, na který je možné zobrazovat požadované informace, např. QR code, logo společnosti apod. Informace na E-ink displeji je možné měnit on-line dle potřeby. Displej čtečky je nasvícen RGB LED diodou, která umožňuje měnit barvu nasvícení dle požadavků. Dále je modul čtečky vybaven piezoměničem pro akustickou signalizaci.

                         

  Software
  Každá čtečka si po svém zapnutí vyžádá ze serveru své aktuální nastavení. V základu je čtečka nastavena tak, aby při události přečtení karty kontaktovala server, který vyhodnotí, zdali daný uživatel má oprávnění vstoupit. Tvorba software pro samotnou čtečku a základnu, stejně jako tvorba software pro obsluhu požadavků přístupů, může být součástí dodávky celého systému, nebo je také možné, aby si zákazník tento software vyvinul a integroval do svých systémů sám.

  Zákaznická rozšíření

  Unikátní možností našeho sytému jsou jeho takřka neomezené modifikace. Příkladem může být požadavek našeho zákazníka, aby bylo možné zadat příkaz k otevření dveří pomocí prozvonění konkrétního telefonního čísla. Implementovali jsme tedy do čtečky klientský program pro internetový telefon. Čtečka se tedy tváří jako telefonní přístroj a pokud ji uživatel prozvoní z validního telefonního čísla, dveře se odblokují.

  Další z našich rozšíření je implementace nouzové navigace do našich čteček. Pokud je chodba vybavena větším množstvím čteček, je možné čtečky v nouzové situaci rozsvěcovat tak, aby vytvářely "běžící světlo" a signalizovaly tak únikovou cestu. Světelná signalizace může být doplněna i zvukovými signály, které jsou výhodné pro zadýmené chodby.

  Toto byly jen dva příklady. Další rozšíření jsou omezena jen vašimi požadavky a technickými možnostmi systémy.

  Showroom

  Pokud si přejete systém vidět na vlastní oči, přijďte se podívat do budovy FEI na VŠB-TU Ostrava. Budova je veřejně přístupná a systém rozhodně neminete. Budete-li mít zájem, rádi se vám budeme věnovat, systém blíže popíšeme a předvedeme všechny jeho vlastnosti. Neváhejte nás kontaktovat.

                         

  Video