Kdo jsme

Jsme malá firma, která se zabývá vývojem a výrobou elektronických systémů a tvorbou jejich programového vybavení. Na základě vašich požadavků jsem schopni vyvinout téměř libovolné zařízení, a to jak po stránce hardwarové, tak po stránce softwarové.

Mezi naše hlavní produkty v současnosti patří přístupový systém, který je využíván na Vysoké škole Báňské - Technické univerzitě Ostrava. Detailnější popis systému je uveden v samostatné části.